Situations à risque


In de volgende situaties mag je geen alcohol drinken:

Wanneer je niet de wettelijke minimumleeftijd hebt: de richtlijnen voor matig drinken zijn bedoeld voor volwassenen en niet voor minderjarigen. Alcohol kan de gezondheid ernstig schaden als je nog te jong bent. Vergeleken met volwassenen hebben minderjarigen minder enzymen die de lever alcohol helpen afbreken. Bovendien zijn de hersenen van jongeren gevoeliger voor schade door alcohol. Verschillende onderzoeken in de neurologie en de kinderpsychiatrie tonen aan dat de hersenen van jongeren pas na hun twintigste volledig ontwikkeld zijn. Tieners lopen dan ook meer gevaar wanneer ze drinken, omdat alcohol de ontwikkeling van bepaalde delen van de hersenen afremt.

Volgens de geldende wetgeving is het verboden om dranken of producten met een verworven alcoholgehalte van meer dan 0,5 % te verkopen, te schenken of aan te bieden aan jongeren onder zestien jaar. Het is eveneens verboden om gedistilleerde dranken (zoals whisky, wodka, rum of jenever) te verkopen, te schenken of aan te bieden aan jongeren onder achttien jaar.

Tijdens de zwangerschap en borstvoeding: het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap wordt afgeraden en kan gevaarlijk zijn. Zelfs een schijnbaar gematigd alcoholgebruik is schadelijk voor de foetus, want het leidt tot intoxicatie en remt de groei. Als een zwangere vrouw drinkt, geeft ze een groot deel van de alcohol in haar bloed door aan haar baby. Regelmatig alcoholgebruik kan dus leiden tot onomkeerbare schade, hersenafwijkingen, vertraagde groei, gezichts- en/of schedelmisvorming. Praat erover met je gynaecoloog of huisarts. Zij zullen je advies geven.

Tijdens het autorijden: alcohol komt in je bloed en hersenen terecht, waardoor het snel een impact heeft op je lichaam: je reflexen vertragen, je gezichtsveld versmalt en je onderschat gevaren en risico’s, vermits je trager denkt. Daarom bestaan er grenzen voor rijden onder invloed, die worden bepaald door het alcoholgehalte in je bloed. In België is de wettelijke grens 0,5 g/l. Die bereik je heel snel, en het hangt ook af van een aantal factoren: of je iets gegeten hebt, je leeftijd, lengte en geslacht – je kan het dus niet precies berekenen en het is gewoon het risico niet waard. Het is best om nooit te drinken als je met de auto gaat rijden.

Wanneer je geneesmiddelen neemt: alcohol werkt door zijn bijzondere eigenschappen in op bepaalde geneesmiddelen, waardoor die onwerkzaam worden of hun werking net versterkt wordt. De combinatie van alcohol en bepaalde geneesmiddelen kan uiterst gevaarlijk zijn, dus is het beter om dat te vermijden. Teveel drinken kan ernstige gevolgen hebben – zie het volgende deel.